מכתבים-רשמיים
  • מכתב משמעון פרס בתפקיד שר החוץ
  • מכתב משאול מופז - הרמטכ״ל לשעבר
  • מכתב מדודו טופז
+